0363.059.949

Máy lọc nước sinh hoạt Ultra D

  • Tính năng: Với 3 model Mini UF, DX-1, DX-3.
  • Mini UF giá 12.000.000đ
  • DX-1  giá 16.000.000đ
  • DX-3 giá 29.500.000đ
Danh mục: